fbpx

PRESS: TolumiDE feature on Cor’s Disco en Soulshow

TolumiDE gaat old school op “Throwback” https://www.corsdiscoensoulshow.nl/2021/01/24/tolumide-gaat-old-school-op-throwback/

DUTCH:

Laat het aan singer / songwriter TolumiDE over om een ​​positieve vibe op zijn best te presenteren. TolumiDE (Tolulope Olumide) werd geboren in Toronto, Canada, groeide op in Lagos, Nigeria en keerde toen op 18-jarige leeftijd terug naar Canada voordat hij zich momenteel in Washington, DC vestigt. Terwijl ze een carrière buiten de muziek nastreefde, bleef TolumiDE’s creatieve geest ontdekken wat ze altijd al echt verlangde, met een aanstekelijke mix van Noord-Amerikaanse en Nigeriaanse roots die haar merk van Afro-Pop-Soul typeren. Ze debuteerde met het goed ontvangen album My Love, en opende voor Les Nubians. Haar warme stem werd meer dan een jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd op onze First Listen-pagina’s met ‘Your Arms’, gezegend met de zoete geur van Afrikaanse ritmes.

In haar terugkeer naar First Listen laat TolumiDE een pakkende klassieke R & B-vibe vallen met Afrikaanse percussieve afsnijdsels getiteld ‘Throwback’. Het nummer haalt duidelijk herinneringen op aan de eenvoud van het leven en gekoesterde herinneringen aan haar jeugd: “Take me back in time / Old School Throwback / When I No Mieders / I was free as a bird.” Tijdens het refrein zingt TolumiDE in Yoruba, haar moedertaal Nigeria.

Luister in afwachting van een tweede volledig project goed naar ‘Throwback’, een lied dat ons verleidt tot dansen en ons afleidt van de huidige waanzin van het leven.

ENGLISH TRANSLATED – TolumiDE goes old school on “Throwback”

Leave it to singer / songwriter TolumiDE to present a positive vibe at its best. TolumiDE (Tolulope Olumide) was born in Toronto, Canada, grew up in Lagos, Nigeria, then returned to Canada at the age of 18 before currently settling in Washington, DC. As she pursued a career outside of music, TolumiDE’s creative mind continued to discover what she’s always wanted, with an infectious blend of North American and Nigerian roots that characterize her brand of Afro-Pop-Soul. She made her debut with the well-received album My Love, and opened for Les Nubians. Her warm voice was first introduced over a year ago on our First Listen pages with “Your Arms,” ​​blessed with the sweet scent of African rhythms. In her return to First Listen, TolumiDE drops a catchy classic R&B vibe with African percussive trimmings entitled “Throwback”. The song clearly recalls the simplicity of life and cherished memories of her childhood: “Take me back in time / Old School Throwback / When I No Mieders / I was free as a bird.” During the chorus, TolumiDE sings in Yoruba, her mother tongue Nigeria. While waiting for a second full project, listen carefully to “Throwback”, a song that entices us to dance and distracts us from the current madness of life.